Πρέπει να καθαρίζονται οι υπόνομοι;

Ένα συνδυασμένο μηχάνημα αποχέτευσης μπορεί να μεταφέρει 5 έως 15 κυβικά μέτρα υλικού, συμπεριλαμβανομένων υγρών και στερεών, στο σώμα των απορριμμάτων. Ο καθαρισμός και η αντικατάσταση της γραμμής αποχέτευσης είναι μια πολύτιμη υπηρεσία που μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ το υδραυλικό σας σύστημα. Τα συνεργεία είναι λιγότερο εκτεθειμένα στις εκπομπές αερίων μεθανίου των αποχετεύσεων και θα αποφύγουν να συναντήσουν έντομα ή μικρά τρωκτικά που μπορεί να καταλαμβάνουν τα συστήματα αποχέτευσης.

ο καθαρισμός των αποχετεύσεων

απομακρύνει ανεπιθύμητα υλικά, όπως μη βιοδιασπώμενα συντρίμμια ή λίπη και συσσωρευμένη λάσπη, από έναν σωλήνα.

Εάν ο αγωγός αποχέτευσης έχει σχεδιαστεί για ροή μεγαλύτερη από 10 πόδια ανά δευτερόλεπτο, τα στερεά θα μπορούσαν να διαχωριστούν από τη ροή κατά τη διάρκεια χαμηλής χρήσης. Αναζητήστε έναν υδραυλικό καθαρισμού υπονόμων που προσφέρει αυτή την υπηρεσία και θα διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό που μπορεί να σας βοηθήσει. στις αποφράξεις περιστέρι. Ένα συνδυαστικό μηχάνημα θα καθαρίσει γρήγορα τα μπλοκαρίσματα, θα καθαρίσει ολόκληρο το σωλήνα και θα αφαιρέσει το υλικό που προκάλεσε το μπλοκάρισμα, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αποχέτευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστούν χημικές ουσίες σε μια γραμμή αποχέτευσης για τον έλεγχο των ριζών, του λίπους, των οσμών, της διάβρωσης του σκυροδέματος, των τρωκτικών και των εντόμων.

Ο καθαριστής αποχέτευσης χρησιμοποιεί νερό υψηλής πίεσης για να σπάσει το μπλοκάρισμα, να καθαρίσει τα τοιχώματα του σωλήνα και να ξεπλύνει τα συντρίμμια στο σύστημα αποχέτευσης μέχρι τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Οι συνδυασμένοι καθαριστές αποχετεύσεων μπορούν να μεταγγίσουν το πλεονάζον υγρό που μεταφέρεται στο σώμα των συντριμμιών πίσω στη γραμμή αποχέτευσης όταν τελειώσει ο καθαρισμός. Ένας συνδυασμένος καθαριστής αποχέτευσης είναι πιο αποτελεσματικός από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο καθαρισμού μιας γραμμής αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης απομάκρυνσης των εμποδίων ή της εκτόξευσης νερού σε μια γραμμή. Τα συστήματα αποχέτευσης μπορεί να βρίσκονται πάνω ή κάτω από το έδαφος και συνήθως διέρχονται παράλληλα με δρόμους, κατοικίες, εμπορικές και οικιστικές κατασκευές.

Οι υδραυλικές μέθοδοι καθαρισμού περιλαμβάνουν εξοπλισμό που χρησιμοποιεί νερό και ταχύτητα νερού για τον καθαρισμό του βάθους και των τοιχωμάτων του σωλήνα αποχέτευσης, σύμφωνα με την EPA. Τα συστήματα αποχέτευσης σε όλο τον κόσμο διαφέρουν σε πολλές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του υλικού του σωλήνα, του σχήματος, του μεγέθους και της θέσης. Εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε καθαρισμό της αποχέτευσης, φροντίστε να καλέσετε τουλάχιστον δύο άλλες εταιρείες για να συγκρίνετε τις τιμές και τα επίπεδα υπηρεσιών, ώστε να έχετε μια σύγκριση μεταξύ τους για το τι προσφέρει αυτή η εταιρεία σε σύγκριση με άλλες. Βασικά, εάν οι γραμμές αποχέτευσης δεν έχουν λάβει συντήρηση εδώ και αρκετό καιρό και έχουν υποστεί βλάβη λόγω έλλειψης προληπτικής φροντίδας, η κάλυψη δεν θα επεκταθεί.